ERBJUDANDE TILL FÖRETAG

Projektaktiviteter mot regionala företag:

  • Uppsökande verksamhet genom besök hos företag för att identifiera behov och problemställningar och bidra till att SMF förstår potentialen med AI
  • Skapa mötesplatser för strategiskt informationsarbete
  • Aktivt stöd för utveckling av forskningsbaserade eller andra innovativa lösningar
  • Möjlighet till att forskare under en tid verkar ute hos företag
  • Utveckla och genomföra fyra långa (20 månader) och fyra korta (10 månader) samarbetsprojekt ur verkliga behov och problemställningar som framkommit vid möten med industrin
  • Arrangera kunskapshöjande workshoppar med fokus på aktuella ämnen, som är relevant för AI- och maskininlärningsområdets utveckling
     
    Vi ni delta? Kontaka oss!

EXEMPEL PÅ REGIONALA TILLÄMPNINGSOMRÅDEN INOM AI

RYMD

GRUVAINDUSTRI

HÄLSA

PROCESSINDUSTRI