EXTERNA LÄNKAR

Elements of AI

Välkommen att lära dig grunderna i artificiell intelligens! Målet med kursen är att göra AI begripligt – för alla.
Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.
https://www.elementsofai.se


White paper on Artificial Intelligence

A European approach to excellence and trust
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf


Nationell inriktning för artificiell intelligens

Regeringskansliet
https://www.regeringen.se/49a828/contentassets/844d30fb0d594d1b9d96e2f5d57ed14b/2018ai_webb.pdf


AI-miljöer i Sverige

En översikt över miljöer som bidrar till utvecklingen av artificiell intelligens, Rapport från VINNOVA
https://www.vinnova.se/globalassets/mikrosajter/ai/vr_19-05_190704.pdf


Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

Analys av utveckling och potential. Slutrapport från VINNOVA
https://www.vinnova.se/contentassets/55b18cf1169a4a4f8340a5960b32fa82/vr_18_08.pdf


Tillväxtverkets Projektbank

I Projektbanken finns alla projekt som Tillväxtverket har beviljat stöd till, med nationell finansiering eller genom EU-finansiering. Det är en databas där du kan söka enskilda projekt.
Nationella projekt:
https://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=abe6e0ba-8cac-43ae-9022-9d34560cf5b6
EU projekt:
https://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=76150736-06ea-4f56-b3cf-a2503d23d9ff


Digital Innovation Hubs (DIHs) in Europe

Läs mer om Europas digitala innovationshubbar och deras funktion här:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs