JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD

I Sverige är bara 20 % av de anställda inom IT-sektorn kvinnor. Potentialen för förbättring är stor.
Projektet arbetar normkritiskt för inkludering och utveckling i den interna och externa projektverksamheten.
Detta innebär bland annat att arbeta för att synliggöra hur begränsande normer styr och fördelar makt. Vi hjälpa till att utveckla företags affär på flera olika sätt, bland annat genom att bjuda in till seminarier i genus, jämställdhet och mångfald för att lära sig mer inom området.


Verktyg

Verktyg så som handböcker är en del av ett långsiktigt arbete för ökad jämställdhet och integrering av ett genderperspektiv i verksamheten. Detta arbete syftar bland annat till att få ett breddat rekryteringsunderlag och att öka kvalitén i all verksamhet. Nedan finns ett antal verktyg med konkreta förslag på hur man kan arbeta med dessa frågor.

Checklistor

Välkommen att ladda ner våra checklistor som vi satt samman för att göra det enklare att rekrytera och kommunicera  normkritiskt.


Andra tips

Styrelseakademin Jobbar för mångfald i styrelser  http://styrelseakademien.se/
Rättviseförmedlingen  Verkar för att bredda urvalet av kompetens  https://rattviseformedlingen.se/
AllBright  Arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder  http://www.allbright.se
Region Västerbotten Verktyg för jämställdhet https://www.regionvasterbotten.se/god-nara-och-jamlik-vard/jamstalldhet-och-jamlikhet
JämO Tips till jämställd rekryterning https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/01/Ta-trappan-elva-steg-till-jamstalld-rekrytering.pdf
Jämställ Tips för jämställd kommunikation  https://www.jamstall.nu/verktygslada/jamstalld-kommunikation/Samarbetsprojekt

Vi samarbetar med NoBias, ett pågående forskningsprojekt som undersöker potentialen i att skapa inkluderande kommunikation med hjälp av AI. NoBias vill utveckla en teknisk lösning som hjälper till att analysera och korrigera exkluderande uttryck i bl.a. texter, samtidigt som det utbildar användaren ur ett normkritiskt perspektiv.