KURSER

An Introduction to Artificial Intelligence in the Tourism Industry

Discover how artificial intelligence is set to shape the future of tourism, in this introductory tourism management course.
Duration: 2 weeks, 100% online

Join course


Utbildningar inom AI på Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets mål är att överföra kunskap och erfarenheter av avancerad AI-teknik till såväl studenter som industrin. Behovsspecifika utbildningsprogram är nyckeln till att öka kompetensen inom AI, möjliggöra AI-innovationer och främja det livslånga lärandet inom teori och tillämpning.

Kurs: Elements of AI

Välkommen att lära dig grunderna i artificiell intelligens! Elements of AI är en kostnadsfri onlinekurs som beskriver grunderna i AI. Kursen riktar sig till alla som vill veta vad AI är, vad man kan göra (eller inte göra) med AI och hur AI påverkar våra liv. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering. Utbildningen kombinerar teori med praktiska exempel och kan göras i egen takt. Det tar ca 15-30 timmar att komma i mål.
Läs mer: https://www.elementsofai.se/