Kan vi upptäcka snötäckta bilar från mer än 250 m höjd?

LTU:s maskininlärningsgrupp har i samarbete med CDT och företaget Smartplanes utvecklat teknik som gör det möjligt att upptäcka snötäckta bilar från en höjd av mer än 250 meter.


Att upptäcka fordon i drönarbilder är enligt forskarna ett komplext problem eftersom bilderna är tagna från sneda vinklar och medför olika utmaningar som perspektivförvrängningar, ojämna belysningseffekter, försämringar, suddighet,  förlust av synlighet etc. Det finns många problem relaterade till fordonsdetektering, oavsett om bilderna är tagna av statiska kameror eller flygande drönare. Dessa problem är relaterade till förekomsten av olika typer av fordon med olika hastigheter, former och andra egenskaper.

Sammantaget är fordonsdetektering i realtidssituationer svårt och mycket arbete krävs fortfarande för att uppnå branschacceptans, både vad gäller noggrannhet och tillförlitlighet.


Fler kvinnor ska lockas till teknikbranschen – verktyg omvandlar ”manliga ord"

Nu ska artificiell intelligens, AI, som används i Norrbotten skapa en mer inkluderande kommunikation. Verktyget som tagits fram sållar ut och kan ersätta ”manliga ord” i till exempel jobbannonser. Förhoppningen är att fler kvinnor ska lockas till teknikbranschen. Läs mer


Norra Sverige tar täten inom tillämpad AI

Små och medelstora företag har lärt sig mer om artificiell intelligens och hur det kan göra nytta för deras affärer. Luleå tekniska universitet har i sin tur hittat nya samarbetspartners för företagsnära forskning. Efter tre år avslutas nu ett projekt vars resultat pekar på att universitetet vunnit AI-mark.Läs mer


"Vi vill socialisera AI så livet blir lättare för alla"

Under torsdagen hölls AI-dagen på Vetenskapens hus i Luleå där fokus låg på artificiell intelligens. Marcus Liwicki, professor vid Luleå tekniska universitet, var en av talarna. "Tidigare kunde AI simulera intelligensnivån hos en femåring, men nu handlar det om barn i tioårsåldern", säger han.

Läs mer


AI-samarbete ska utveckla obemannade drönare

Luleå tekniska universitets forskare inom AI och maskininlärning har inlett ett samarbete med Jävreföretaget Origon Utveckling med målet att drönare ska kunna samla in mer data.
Läs mer 


Nytt AI-samarbete ska avgränsa skogsbestånd

Luleå tekniska universitets forskare inom AI och maskininlärning har inlett ett samarbete med Bodenföretaget Dianthus med målet att förbättra och vidareutveckla deras AI-baserade metod för att automatiskt kunna avgränsa skogsbestånd.
Läs mer


Utveckling av datorseende för omloppsbanor

Luleå tekniska universitets forskare inom Robotik och AI har inlett ett samarbete med Luleåföretaget Vimotek med målet att utveckla AI-algoritmer för datorseende som kommer att förbättra satelliters styrning i omloppsbana.Läs mer


Open funding opportunities


 • Furthering the development of a materials acceleration platform for sustainable batteries (combining AI, big data, autonomous synthesis robotics, high throughput testing) (Batteries Partnership) (Deadline 06/09/22) [Read here]
 • Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre (Deadline 07/09/2022) [Read here]
 • Promote worldwide a European way to digital innovation rooted in culture (Deadline 28/09/2022) [Read here]
 • Call for tenders - PCP on AI based solutions for public transport safety (Deadline 03/10/22) [Read here]
 • Framework Contract for the Provision of Studies and Related Services on Digital Policy Issues (Deadline 07/10/2022) [Read here]
 • Industrial Research & Validation for Artificial Intelligence for Aviation (Deadline 13/10/22) [Read here]
 • Fast Track Innovation and Uptake Artificial Intelligence for Aviation (Deadline 13/10/22) [Read here]
 • ATM application-oriented Research for Artificial Intelligence (AI) for aviation (Deadline 13/10/22) [Read here]
 • Fundamental Science and Outreach for Artificial Intelligence (AI) for Aviation (Deadline 13/10/22) [Read here]
 • NEW! Call for tenders: Next Generation Sequencing for Oncology (Deadline to send interest to bid: 17/10/2022) [Read here]
 • EIC Pathfinder Challenge: DNA-based digital data storage (Deadline 19/10/2022) [Read here]
 • AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services) (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) (Deadline 16/11/22) [Read here]
 • Pushing the limit of physical intelligence and performance (RIA) (Deadline 16/11/22) [Read here]
 • Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) (Deadline 16/11/22) [Read here]
 • AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA) (Deadline 16/11/22) [Read here]
 • European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI lighthouse (RIA) (Deadline 16/11/22) [Read here]

Policy initiatives, announcements and briefings (all NEW):

 • Call for experts to draft a temporary assessment framework for data centre activities [Read here]
 • Connecting Europe Facility (CEF) Digital info session: Backbone Connectivity for Digital Global Gateways [Read here]
 • Connecting Europe Facility (CEF) Digital Matchmaking: 5G for Smart Communities [Read here]

Open Public consultations:

 • Digital skills – improving their provision (Deadline 16/09/2022) [Participate here]
 • Farm Accountancy Data Network (FADN) – recording data on farm economics (Deadline 30/08/2022) [Read here]

Newspaper articles/publications/reports (all NEW):

 • Health protection is non-negotiable in the AI Act negotiations [Read here]
 • EU Court Expands Definition of Sensitive Data, Prompting Legal Concerns for Companies [Read here]
 • Sustaining Open Data as a Digital Common -- Design principles for Common Pool Resources applied to Open Data Ecosystems [Read here]
 • EU mulls new unit with antitrust veterans to enforce tech rules [Read here]
 • Digital Global Gateways - Shaping the next Connecting Europe Facility (CEF) Digital call [Read here]

You can find all the past News from Brussels archived here on SAP Jam.

 

If you have any questions or suggestions, please contact us through info@core.bdva.eu or secretariat@core.bdva.euSamarbete ska öka säkerheten i gruvor

AI är på väg att bli ett redskap att förbättra den övergripande säkerheten i gruvmiljöer. Luleå tekniska universitets forskare inom robotik och AI har startat ett samarbete med Luleåföretaget ThingWave med målet att utöka deras plattform med nya AI-funktioner. Läs mer


In the project Applied AI DIH North, Luleå University of Technology explores the limits of Artificial Intelligence. Join our journey to make a difference in our everyday life and benefit society at large.


AI-nätverk för myndigheter

AI-nätverket för myndigheter är till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Vi träffas vanligen sex gånger per år, då vi lyssnar till inspirerande talare, utbyter erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och anordnar workshoppar kring aktuella ämnen. Läs mer


Luleå tekniska universitet – AI mellan himmel och jord

Innovationslandet Sverige är podden där Emma Frans möter några av Sverige främsta forskare för att lära sig mer om deras aktuella innovationsprojekt. 
I det här avsnittet möter hon den framstående AI-forskaren Marcus Liwicki som ägnat över 20 år åt forskningen. Som vicerektor för tillämpad AI är han involverad i flera projekt på universitet. Hör hur AI kan användas i välfärden, våra gruvor och i rymden i det senaste avsnittet av Innovationslandet Sverige. Lyssna på avsnittet


Forskningssamarbete ska minska risken för missförstånd vid nödsamtal

Luleåföretaget Skyresponse och Luleå tekniska universitet samarbetar för att med hjälp av AI utveckla automatisk transkription av nödsamtal.

Erik Mattsson som arbetar inom Applied research and development på Skyresponse, säger:
– Den här förstudien har potential att underlätta larmoperatörernas dagliga arbete. Det handlar om att finjustera förtränade modeller för tal till text. Läs hela artikeln


Datadrivet beslutsfattande ska undvika driftstörningar

Genom att utveckla datadrivna beslutsprocesser hoppas forskare på Luleå tekniska universitet och företag Predge kunna förutsäga fel och förhindra oönskade stopp i gruv- och järnvägsindustrin.

Joakim Lindström, utvecklare på Predge, säger:
– Projektet kommer att undersöka hur våra beslutsstödsystem används i praktiken för att ta bättre beslut i arbetsflöden. Förhoppningsvis kan det hjälpa oss att förstå hur våra analytiska beslutsstödsprodukter används av våra kunder i deras beslutsprocesser.  Läs hela artikeln 


Vicerektor för tillämpad AI

Luleå tekniska universitet inrättar en vicerektor i tillämpad AI. – Vi vill att vår region ska bli ett hållbart flaggskepp inom tillämpad AI, både nationellt och på EU-nivå, säger Marcus Liwicki, professor i maskininlärning och nyutnämnd vicerektor för tillämpad AI.
Läs mer 


Stöd i innovationsutveckling

Att utveckla nya produkter kan ofta ta lång tid och innebära stor osäkerhet. LTU Business har expertis inom innovationsledning och affärsutveckling och kan erbjuda företagsrådgivning till bolag som vill utvecklas. En av de som arbetar på LTU Business är Sandra Uddeskär. Enligt Sandra finns det stora pengar både att tjäna och spara för företag genom att ta rätt steg framåt. Det kan till exempel handla om att titta på befintliga produkter eller tjänster och hitta nya branscher att lanser på. Att ta stöd och få vägledning anser Sandra att fler bolag borde göra. Det kan handla om allt ifrån en helt ny idé och innovationsutveckling till  att hitta nya möjligheter utifrån nuvarande erbjudanden.

Läs hela artikeln här: https://www.ltu.se/centres/cdt/Stod-i-innovationsutveckling-1.214332

Ny AI-utbildning ökar utvecklingstakten

AI spelar en avgörande roll för morgondagens Sverige. Luleå tekniska universitet har därför startat en AI-utbildning som ska bidra till att forskningsrön når hela vägen till företagen som ställer om för framtiden.

Norrbotten har beskrivits som ett AI-kluster med stor betydelse för Sveriges framtid. Hjärtat i det här klustret är Luleå tekniska universitet, som i många år har byggt upp ett nätverk av små- och medelstora företag för att möjliggöra att forskningens AI-innovationer kan tillämpas i verkligheten.

Nu har universitetet startat en unik civilingenjörsutbildning inom tillämpad artificiell intelligens som kombinerar kunskap från datavetenskap, neurovetenskap och hjärnförståelse. Målet är att studenterna ska lära sig att utveckla självlärande intelligenta system som kan lösa verkliga problem. Läs hela DI artikeln här

 

Inspektion av skog med autonoma drönare


Forskare på Luleå tekniska universitet ska undersöka hur AI kan förbättra förståelsen och tolkningen av information vid skogsinspektion med hjälp av drönare.


Många användningsområden inom skogsbruket
Att inspektera skog med hjälp av drönare görs redan, men att analysera det insamlade bildmaterialet med hjälp av artificiell intelligens är inte lika utvecklat. Självflygande drönarna kommer att bli allt vanligare i framtiden, speciellt inom inspektionsuppdrag och när det annars kan vara svårt att ta sig fram, tex i farliga miljöer. Att drönarna är helt automatiserade leder till högre effektivitet, minskade kostnader och minimerade risker för personskador.

Att använda självstyrande drönare inom just skogsbranschen har många fördelar. Det kan handla om allt ifrån att få hjälp vid kategorisering av träd till att detektera begynnande skogsbrand. Drönarna kan upptäcka trädsjukdomar, såsom angrepp av barkborrar, vilket gör det möjligt att snabbt åtgärda vidare spridning av skadeangrepp i frisk skog. Ytterligare ett användningsområde är att kunna varna för vind- och stormfällda träd som till exempel blockerar vägar.  

Forskning i världsklass
Arbetet, som sker inom ramen för ett EU-projekt, är ett samarbete mellan Robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet och det Skellefteå-baserade företaget Conifer Vision, ett bolag som arbetar med AI-strategier för bildanalys inom skogsbruk, förnybar energi och gruvindustrin.

Robotikgruppen, som främst kommer att utföra arbetet, är i världsklass när det gäller robotik och drönarteknologi. De arbetar med att demonstrera användningen av robotar under verkliga förhållanden och helt kopplade till verkliga behov. Forskargruppen har stor erfarenhet av fältrobotik, det vill säga att robotar verkar i realistiska miljöer utanför laboratorier och de kommer i sitt arbete att använda den senaste tekniken inom datorseende och lokalisering av drönare.

Optimera skogsförvaltning
Målet med arbetet är bland annat att utvärdera flygfoton och titta på hur man kan använda AI vid skogsinspektion. Roger Öhlund, VD på Conifer Vision, säger:
– Det ställs idag allt högre krav på skogsbruket ur ett klimatperspektiv. Systemet vi nu utvecklar kommer att vara autonomt och självlärande och bidra till objektiva och kvantitativa bedömningar för att identifiera och optimera nödvändiga skogsåtgärder för skoglig tillgångsförvaltning.Arbetar för jämställd AI


Artificiell intelligens kan bidra till att skapa diskriminering. Därför arbetar Maskininlärningsgruppen vid Luleå tekniska universitet aktivt för att framtida AI-lösningar ska bekämpa ojämlikheter och förbättrar jämställdheten.

För att artificiell intelligens, AI, ska kunna agera självständigt tränas den i att göra olika val med hjälp av tidigare data. För att AI inte ska behålla eller till och med förstärka könsstereotyper måste systemet programmeras korrekt. Dels måste det finnas mångfald och jämställdhet bland dem som kodar, dels gäller det att ha en stor medvetenhet kring frågorna. Allt detta är någonting som maskininlärningsgruppen ständigt  arbetar med.

Jämställda AI-system
Foteini Simistira Liwicki, universitetslektor i maskininlärning, säger:
- I vår grupp försökte vi från början att ha lika många kvinnor som män och att behandla alla på ett likvärdigt sätt.

György Kovács, postdoktor på samma avdelning, instämmer:
- Vi arbetar hårt för att se till att män och kvinnor har samma möjligheter och behandlas lika. Fördelarna med jämställdhet är många, det ger en bättre arbetsmiljö, mer arbetsglädje och bättre resultat.

Utvecklar AI-teknik för människor
Jämställdhetsarbetet avspeglar sig också i arbetet ut mot företagen och i projekten de arbetar i, bland annat i AI-projektet Applied AI DIH North, där ett antal företagscase ingår. AI är beroende av data, massor med data. Algoritmer modellerar verkliga data, och om ojämlikhet mellan könen finns i samhället så finns den också i datan. Därmed finns det en stor risk för att AI också blir ojämställt. Som ett resultat kan utvecklare omedvetet lägga till  könsfördomar i AI-systemen.

Richa Upadhyay, ​doktorand i gruppen säger:
- Det här är verkligen inte den typ av utveckling AI förutser. Därför är det lika viktigt att utveckla en förståelse för jämställdhet i våra samhällen som det är att utveckla en förståelse i våra AI-system.

Foteini Simistira Liwicki, fortsätter:
-Eftersom vi utvecklar AI-teknik för människor är det viktigt att den utvecklade tekniken har alla människors olika åsikter och att den inte är partisk med avseende på kön. Jämställdhet kräver att både kvinnor och män är lika involverade.

Hoppfull framtid
Datavetenskapsfältet har varit mansdominerat i årtionden. Det håller på att förändras, men det går långsamt. Foteini är dock hoppfull.
-Jag är pedagogisk ledare för det nya 5-åriga ingenjörsprogrammet Applied AI och för första gången är det ett stort antal kvinnor som sökt till programmet. Det gör mig så glad för vår framtid inom AI!

AI ska förutsäga tillit

Forskare på Luleå tekniska universitet ska, tillsammans med företaget Substorm, undersöka om det med hjälp av AI går att öka förtroendet i digitala kommunikationskanaler.

Förutsäga, analysera och förbättra förtroende
I samhället idag har kommunikation och konversationer till stor del flyttats till digitala kanaler. Det är ofta korta meddelanden såsom e-post, chatt eller tweets.

Innan vi litar på en person eller en organisation gör vi både medvetna och omedvetna bedömningar baserade på personliga kriterier och erfarenheter. Men mycket av denna bedömning sker via icke-verbal kommunikation under fysiska möten. Hur ser det då ut när förtroende till större del ska byggas via kortare textmeddelanden via digitala möten i stället för genom mänskliga möten?

Genom att samarbeta med Luleå tekniska universitet hoppas företaget Substorm upptäcka sätt på vilket AI kan användas för att förutsäga, analysera och förbättra förtroendet för digitala kommunikationskanaler baserat på text. Bolaget har rankats som ett av Sveriges mest innovativa AI-företag. De grundades i Luleå år 2019 och deras verksamhet spänner över områden som intelligent automation, robotik och maskininlärning.

Modell ska upptäcka förändringar och ingripa 
Niklas Karvonen, CTO på Substorm, deltar i projektet. Han säger:
- Tillit är en viktig faktor i vår vardag. Innan en person bestämmer sig för att den kan lita på någon eller en organisation görs en bedömning baserad på ett antal kriterier. Kommunikation är en central del av att bygga upp ett förtroende, och en stora delar av mänsklig kommunikation är icke-verbal.

Målet med arbetet är att utveckla en modell som ska kunna förutsäga vilket förtroende en människa eller en organisation ska få och se om det går att förutsäga en eventuell förändring av förtroendet över tid. Detta skulle också göra det möjligt att ingripa när förtroendet för en kommunikationspartner avtar.

AI avgörande för att nå en hållbar och jämställd värld 
Norrbotten växer starkt och behovet av kompetens inom AI och maskininlärning ökar i regionen. Både Luleå tekniska universitet och Substorm har byggt starka team inom området, och dessutom lyckats balansera fördelningen av män och kvinnor på ett bra sätt.

Substorm, som grundades av en kvinna, är övertygade om att AI kommer att vara avgörande för att nå en hållbar värld. Att anställa 50/50 kvinnor och män är inget de kompromissar med eller strävar efter, det är helt enkelt ett måste. Det innebär att företaget arbeta hårt med att leta kompetens i forum, organisationer och nätverk där de vet att det finns en hög grad av kvinnor och icke-binära människor, exempelvis Women in AI Sweden och Women in RPA. De arbetar även med rollmodellering, vilket innebär att kvinnor har nyckelhantering och tekniska positioner för att locka fler.

Teknikkunskaper ska förbättra samhället
Niklas Karvonen menar att det är viktigt för dem att jobba etiskt och hållbart. Han säger:
- Vi engagerar oss gärna i projekt där vi ser att våra teknikkunskaper inom t.ex. deep learning kan användas för ett bättre samhälle, t.ex. forskningsprojektet NoBias för icke-exkluderande kommunikation, eller AboutMom som bygger en app för bättre efterförlossningsvård.

Arbetet, som sker inom ramen för AI-projektet Applied AI DIH North, ligger i linje med dessa mål. De ger dem dessutom möjligheter att stärka banden ytterligare med universitetet där de redan samarbetar via examensarbeten, och som del i projektkurser

Nytt samarbete ska hjälpa landslaget att åka snabbare och säkrare
AI är på väg att bli ett viktigt verktyg i kampen om svenska OS- och VM-medaljer. Luleå tekniska universitets forskare inom robotik och AI och maskininlärning har inlett ett samarbete med Bodenföretaget TNTX med målet att hjälpa det alpina landslaget att åka snabbare och säkrare.

– Våra åkare befinner sig i en extremt konkurrensutsatt miljö där hundradelar skiljer mellan OS-guld och en hedersam fjärdeplats. Åkare utmanas förutom av sina konkurrenter även av den omkringliggande miljön. Genom att använda modern teknologi och kunskap kan vi nu skapa möjligheter för våra aktiva att fokusera helt och hållet på att optimera sina beslut under åket likt en formel-1 förare. Vår målsättning är att konkurrera om medaljer i samtliga discipliner i OS i Cortina 2026 och det här samarbetet är en stor del i den ambitionen, säger alpina chefen Tommy Eliasson Winter.

Jämföra i realtid
Projektet syftar till att förbättra prestandan hos skidåkare. AI och ett helt nytt visualiseringsverktyg ska hjälpa landslagsutövarna att förstå mer om den optimala åklinjen. I en virtuell miljö kan åkare och ledare snabbt få återkoppling och i realtid jämföra hur ett förändrat linjeval påverkar åktiden. Även faktorer som individuell åkstil och snö- och väderförhållanden vägs in.
– Vi tar fram en AI och åklinje som är snabbare än de bästa skidåkarna i världen och gör det möjligt att studera och jämföra egna vägval med en optimerad linje för att snabbt se hur man ska förbättra sig. Det är väldigt roligt att vi, som privat företag, gör verklighet av detta tillsammans med det alpina landslaget och Luleå tekniska universitet, säger Thomas Vikström som har en lång karriär på Tesla i USA bakom sig. 

Tillsammans med entreprenören Thomas Lindgren – som har byggt flera bolag inom spelindustrin – har han grundat företaget TNTX i Boden, som utvecklar plattformar för förstärkt och virtuell verklighet med målet att få en säkrare arbetsmiljö i bland annat gruv-, stål- och skogsindustrin. Tekniken går även att applicera inom idrotten.
– Det är delvis samma teknik som även används i självkörande bilar i dag. Vi vill ge svenska landslaget ytterligare ett verktyg för att hjälpa dem att bli bäst i världen, säger Thomas Vikström.

Lång erfarenhet
Nya aktörer i samarbetet är Luleå tekniska universitet forskargrupper i robotik och AI och maskininlärning.
– Vi bidrar med kunskap om AI och perception och lokalisering. Vi har i 15 år jobbat med forskning och utveckling av autonoma drönare. Den gedigna erfarenhet vi samlat på oss har vi nytta av i detta projekt, säger professor George Nikolakopoulos som leder Luleå tekniska universitets forskargrupp i robotik och AI.
Professor Marcus Liwicki leder forskargruppen i maskininlärning.
– Vi använder vår expertis om djupinlärning och förstärkt inlärning för att optimera racingdelen i den virtuella miljö som nu tas fram. Teknik som varit vinnande i virtuella tävlingsmiljöer och ATARI-spel anpassas för att fungera i den mycket mer komplexa utförsåkningsmiljön, säger han.

Läs hela artikeln: https://www.ltu.se/centres/cdt/Nytt-samarbete-ska-hjalpa-landslaget-att-aka-snabbare-och-sakrare-1.209290

Mobilspel med AI-funktionalitet ska få unga att ta sina mediciner

Forskare på Luleå tekniska universitet ska tillsammans med företaget Mindforce Game Lab titta på i vilken utsträckning maskininlärning kan hjälpa till att identifiera en persons mående och inspirera till att ta bättre hand om sig. Genom att utveckla interaktiva AI-lösningar hoppas de kunna hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa att ta sina mediciner och hålla koll på sina framsteg.

Hjälp att följa behandlingsplanen
Antalet personer som lider av psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, men den tillgängliga medicinska infrastrukturen motsvarar inte efterfrågan. Detta var en av anledningarna till att det Skellefteåbaserade företaget Mindforce Game Lab började att utveckla ett interaktivt mobilspel som hjälper människor att förändra sitt beteende och uppnå bättre hälsa. Spelet, som är registrerat som en medicinteknisk produkt, riktar sig främst till unga som lider av depression och bipolär sjukdom. Målet är att användaren med stöd av en spelkaraktär ska öka följsamheten av sin behandling och etablera sunda vanor kring mat, sömn och motion.

Anders Tånger, VD på Mindforce Game Lab säger:
-Vid psykiska ohälsa är det av vikt att följa behandlingsplanen och ta ordinerad medicin. Men många patienter tar av olika anledningar inte sina förskrivna läkemedel. Tittar man på kroniska sjukdomar, både enklare och mer allvarliga diagnoser, ligger snittet på att fullfölja sin medicinering på ca 50 procent. Enligt WHO är problematiken kring att människor inte tar sin medicin som de ska, viktigare att komma till rätta med än nya genombrott för olika mediciner.

Analysera beteendemönster
Spelet, som heter "Fig, a 'playtient' journey", använder en så kallad Tamagotchi-effekt för att skapa en känslomässig koppling till huvudpersonen vid namn ”Fig” i spelet. Antagandet bygger på att vård av karaktären ska inspirera användaren att bättre ta hand om sig själv och att huvudpersonen i spelet tar mediciner regelbundet och uppmuntrar användaren att göra detsamma. Med hjälp av Artificiell Intelligens ska forskare analysera användarens beteendemönster och med hjälp av maskininlärningstekniker identifiera triggers, undersöka om personen förbättras eller försämras och låter appen reagera därefter. Arbetet sker inom ramen för projektet Applied AI DIH North på Luleå tekniska universitet.


AI forskare ska göra det lättare att skapa fotoböcker

Forskare på Luleå tekniska universitet ska undersöka om det går att automatisera skapandet av fotoböcker från en stor samling osorterade bilder.

Bildanalys via djupinlärning
Ett hinder som folk ställs inför när de skapar fotoböcker är valet av foton. Vanligtvis har en person tusentals bilder på sin telefon att välja mellan. För att råda bot på detta kommer maskininlärningsgruppen på Luleå tekniska universitet att utvärdera och nyttja den senaste kunskapen inom datorvision och med hjälp av nya djupinlärningstekniker analysera foton för att komma med förslag på klara fotoböcker. Målet är att, med hjälp av Deep Learning och datorvisionsalgoritmer, välja och gruppera bilder för fotoböcker med olika teman, och att hitta mönster för hur människor visas.

Presentera färdiga fotoböcker
Arbetet görs i samverkan med det Skellefteåbaserade företaget Once Upon Publishing som har som affärsidé att låta sina kunder skapa fotoböcker direkt i deras telefoner. Visionen är att nya användare, inom några sekunder efter att ha startat deras app, ska presenteras med färdiga böcker, till exempel "Semester i Rom" eller "Familjens årsbok". Förslagen följer olika teman som anses mest relevanta för användaren. Kunden ska också kunna titta på ett bredare urval av foton från de valda händelserna och justera valet av bilder därefter. För återkommande kunder ska förslagen baseras på tidigare skapade fotoböcker.

Marknadsledande app för fotoböcker
Once Upon tillhandahåller en app för fotoböcker som designas och beställs enkelt från mobilen. Appen lanserades på App Store och Google Play 2017 och låter vem som helst skapa en fotobok på bara 20 minuter. Företagets marknader är idag västra Europa, Australien och Nya Zeeland. Once Upon hade tills nyligen ca 25 anställda, en siffra bolaget förväntar sig att dubblera under det kommande året.

Linus Nilsson, Chief Experience Officer på Once Upon, säger:
- Vi ser som så många andra stor potential i AI-tekniker, men vill också värna om integritet och skaparglädje. En fotobok är väldigt personlig och vår hypotes är att tekniken ska hjälpa, men inte ta över. Och så är det viktigt att förtydliga att vi inte använder våra kunders bilder i forskningsprojektet. I ett senare skede kommer vi nog fråga efter frivilliga, men än så länge jobbar vi med våra egna bilder.

Tillväxt inom AI-branschen
Arbetet sker inom ramen för projektet Applied AI DIH North på Luleå tekniska universitet. Projektet har som syfte att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen.

Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, säger:
- Kunskapen som nu byggs upp rörande bildanalys av fotoböcker går att applicera på utmaningar inom andra branscher. Till exempel kan bildanalys i realtid göra stor nytta för att undvika onödiga stopp i en produktionskedja eller för att analysera bilder inom sjukvården.


Applied AI DIH North ligger bakom en artikel i Ny Teknik
Tekniken utvecklas inte av industrin i dag
Industrin vill växla upp i digitalisering, men det är andra som utvecklar tekniken. ”Stor skillnad mot 70-talet då industrin satt i förarsätet."  Läs mer här


Tips från LTU Business & Luleå tekniska universitet
Ett utvecklingsprogram för små och medelstora företag som vill ta del av den snabbt växande marknaden för satellitdata. Rymdbranschen växer och det skapar goda tillväxtmöjligheter för företag i norra Sverige. Efterfrågan på satellitdata ökar och den kan utgöra en lösning på vissa av våra globala utmaningar.
Läs mer: https://ltubusiness.se/evenemang/smf-program-affarsmojligheter-med-satellitdata/


Datorseende ska identifiera materialtyper på transportband

Företaget MBV Systems och Luleå tekniska universitet ingår samarbete för att identifiera materialtyper.

Konkret handlar arbetet om att identifiera egenskaper på material i processindustrin. Användningsexempel finns i gruv-, massa- och pappers- och stålindustrin och fokus är att förbättra avkänningssystemet. Med lösningen hoppas man kunna säkerställa att korrekt material finns på exempelvis ett transportband och kunna identifiera om det kommer in avvikelser såsom stenblock eller bergsbultar på bandet.

Lars Lindqvist, VD på MBV Systems, säger:
- Med hjälp av Applied AI DIH North-projektet hoppas vi kunna förbättra våra produkter både på lång och kort sikt. Vi ser det dessutom som en chans att fördjupa vår egen kompetens inom området. Samtidigt hoppas vi kunna bidraga med en bra koppling till industrins behov, med dess utmaningar inom datainsamling.

Michael Nilsson, projektledare, säger:
- Luleå tekniska universitet kommer att utföra tillämpad forskning inom datorseende för att hitta en ny metod för att lösa materialtypsklassificering. Kompetensen vid universitetets maskininlärningsgrupp kommer på ett bra sätt att komplettera MBV Systems domänkunskaper för att arbeta med denna fråga och därmed påskynda innovationsprocessen. Vår förhoppning är ta fram en anpassningsbar lösning som går att träna på i utbildningssyfte.

MBV Systems är en leverantör av avancerad visionbaserad mätteknik. Huvudmarknaden är processindustrin där kraven på hållbarhet och mätkonsistens är mycket höga. En av MBV Systems produkter är ett 3D partikelstorleksmätningssystem som ger en kontinuerlig mätning av materialegenskaper som partikelstorleksfördelning och volymflöde.

Arbetet sker inom ramen för projektet Applied AI DIH North.

AI in infrastructure inspection and applications

28 apr. 2021, 08:00 - 09:00, Zoom

All dangerous works and services in harsh environments will be fully automated in the future. This will lead to higher efficiency, reduce costs and minimized risks for personnel.

Autonomous drones are creating multiple opportunities for almost all the key industrial sectors in multiple missions focusing from e.g. inspection of mines, wind turbines, into all the forms of the ageing infrastructure. Autonomous robots in multiple forms will be utilized massively for everything from security and surveillance to missions in space.  

In this webinar, the unlimited opportunities of utilizing autonomous robots for multiple inspection applications will be presented. The enabling technologies on autonomy will also be presented and fused with the current state of the art in computer vision, localisation, orchestration of multiple robots and specific applications with a related high impact.

AGENDA

8.00 - 8.05 Introduction
Michael Nilsson, Applied AI DIH North project manager, Luleå University of Technology

8.05 – 8.15 A real life example
Peter Burman, Program Manager Mine Automation, Boliden

8.15 – 8.45  Autonomous robots for inspection: applications, opportunities & state of the art
George Nikolakopoulos, Professor and Head of Subject, Robotics and Artificial Intelligence, Luleå University of Technology

8.45 – 8.55   Q&A session
For those of you who want to discuss more in detail stay, and/or let us know so we can contact you afterwards.

About George Nikolakopoulos
George is acting Chair on Robotics and AI, a Professor on Robotics and Automation at the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology. His work is focusing in the area of Robotics, Control Applications and Cyberphysical Systems. His published scientific work includes more than 150 published International Journals and Conferences in the field. He has been Associate Editor and Reviewer of Several International Journals and Conferences, as well as a member of the ARTEMIS scientific Council in the European Commission.

The Award-winning Robotics team
The research group in Robotics and AI at Luleå University of Technology are working to demonstrate the utilization of robots in real life conditions and fully connected with real needs. It is world class when it comes to Robotics and specifically drone technology. As part of NASA’s team in the Subterranean Challenge, they successfully came in second place in the world in the first circuit of the prestigious competition. The challenge was to map, identify, and report artefacts in a mine by utilizing autonomous systems and the teams brought both UAV’s and ground robots to the spot.  
For more information and questions, contact: marie.nolin@ltu.se, 072-526 20 70

Forum Europe's 3rd Annual European Artificial Intelligence Conference

Welcome to register and read more about the event at www.ai-euconference.com
This event is free to attend.

Welcome to the webinar: Machine Learning with few data sets

Tuesday, March 9, 2021, 08:00 – 09.00, Zoom

We all are aware of how machine learning has revolutionized our world and has made a variety of complex tasks much easier to perform. In this event, we will talk about how the size of the data set impacts Machine Learning algorithms, how deep learning model performance depends on data size and how to work with smaller data sets to get similar performances.

AGENDA
8.00 - 8.05 Introduction
Michael Nilsson, Applied AI DIH North project manager, Luleå University of Technology

8.05 – 8.15 A real life Machine Learning challenge
Niklas Karvonen, CTO, Substorm 

8.15 – 8.45 Machine Learning with few data sets, State-of-the-art & solutions
Marcus Liwicki, Professor of Machine Learning at Luleå University of Technology, and his team

8.45 – 8.55   Q&A session
For those of you who want to discuss more in detail stay, and/or let us know so we can contact you afterwards.

About Niklas Karvonen
Niklas is CTO at Substorm and a machine learning expert who has a long experience of software development ranging from embedded systems to web. He has a PhD in Pervasive and Mobile computing, specialization: machine learning on resource-constrained systems.

About Marcus Liwicki
Marcus Liwicki is chaired professor at Luleå University of Technology and a senior assistant in the University of Fribourg. His research interests include machine learning, pattern recognition, artificial intelligence et cetera. Marcus is a co-author of the book "Recognition of Whiteboard Notes – Online, Offline, and Combination”.

For more information and questions, contact: marie.nolin@ltu.se, 072-526 20 70

Agenda för AI stärker svensk kompetens

AI-agendan för Sverige ska stärka landets konkurrenskraft och kompetens.
– Universitetet har en stark profil inom industriell och tillämpad AI-forskning och utbildning och spelar en viktig roll för Sveriges kompetensförsörjning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.


Arbetet med AI-agendan för Sverige har letts av Rise i samverkan med aktörer från akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Syftet med agendan är att accelerera AI-användningen genom strategiska satsningar, samordning och samsyn inom områdena forskning, utbildning, näringsliv, offentlig sektor, allmänhet och infrastruktur. Visionen är att Sverige ska ha en tätposition när det gäller att tillvarata möjligheterna på ett ansvarsfullt, inkluderande och hållbart sätt.

– Det är viktigt att vi gemensamt kraftsamlar i Sverige för att dra nytta av de positiva effekterna av AI-användning i samhället på kort och lång sikt och på ett ansvarsfullt, inkluderande och hållbart sätt. Jag hoppas AI-agendan kan bidra till ökad förståelse och medvetenhet om AI och att den tillsammans kraftsamlar svenska aktörer, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn som deltagit i AI-agendans arbetsgrupp för utbildning.
– Eftersom AI-området utvecklas väldigt snabbt behöver statliga satsningar på forskning öka för att Sverige ska kunna förstärka sin globala position Vi måste också komma ihåg att det är användningen av ny teknik som skapar samhällsförändringar.

Prioriterat område
Marcus Liwicki, professor i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet, har även han deltagit i agendaarbetet. Han menar att kraftsamlandet är ett bevis på att frågan prioriteras.
– Att vi får en AI-agenda för hela landet, skapad och formad av dussintals aktörer, visar hur viktigt och unikt det här arbetet är. AI ska komma alla till del och det kräver samordnade och politiskt stödda insatser, säger Marcus Liwicki.
Inom ramen för AI-agendan ska förhoppningsvis Luleå tekniska universitet bidra med både forskning och utbildning.
– Vi satsar på att utveckla tvärvetenskapliga forskargrupper som i samarbete med externa aktörer kan realisera de tekniska och samhällsvetenskapliga möjligheter som AI erbjuder. Vi utvecklar också nya AI-utbildningar som adresserar dagens och morgondagens kompetensbehov, och säkerställer att AI-utbildning finns tillgänglig för alla oavsett var i Sverige man bor, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.  

Inkluderande AI
Marcus Liwicki poängterar också vikten av att det krävs en allmän och bred förståelse av AI och att ämnet därför borde introduceras redan i grundskolan. Allmän förståelse i kombination med ökad tillgänglighet av lättanvända verktyg, kan på sikt möjliggöra att vi kan skräddarsy vår egen AI.
– Det kan till exempel handla om en chatbot som hanterar kalenderbokningar eller kundkontakter, en AI som känner igen bilder du är intresserad av eller en personlig AI-coach som i samarbete med riktiga lärare hjälper dig med inlärningen.

Läs mer om AI-agendan för Sverige: https://www.ri.se/sv/ai-agendan

Mobilaris positionerar sitt AI arbete med universitetet

Mobilaris kommer att inleda ett samarbete med Luleå tekniska universitets projekt Applied AI DIH North. Syftet är att identifiera, tillämpa och demonstrera olika AI-metoder rörande positioneringsinformation.

Målet är att utveckla förmågan och noggrannheten på företagets befintliga lösningar samt titta på hur nya tjänster och produkter kan skapas. Samarbetet kommer att pågå under två år och ledas av George Nikolakopoulos, professor inom Robotik- och artificiell intelligens på Luleå tekniska universitet.

Daniel Enström, CTO på Mobilaris säger:
- Med jämna mellanrum så kommer det teknologier som inte bara förenklar och förbättrar existerande lösningar utan som öppnar helt nya fält av tillämpningar som man inte kunde bygga tidigare. AI är ett sådant exempel och vi på Mobilaris har det som en stark del av vår framtida teknikportölj. Samarbetet med LTU är alldeles utmärkt för oss i detta sammanhang. Lyckas vi så kommer vi ha flera nya tillämpningar vi kan produktifiera och lägga till i vår produktportfölj med direkt nytta för våra kunder. Det handlar både om autonom systemövervakning och en ny generation positioneringstekniker. Vi gillar skarpt tillvägagångssättet här från LTUs sida, snabba beslut, rak väg till projektstart och fokus på tillämpningar.

Michael Nilsson, projektledare, säger:
- Det är roligt att få starta igång ytterligare ett delprojekt med företagsfokus. Vi har som mål att bli en stark region inom tillämpad AI och här bryter vi nu ny mark. Mobilaris inriktning och medverkan bidrar till ett av våra mål, nämligen att tävla om att bli en Europeisk Digital Innovation Hub med en profil inom process- och tillverkande industri.

Hitta avvikelser i distribuerade system
Att undersöka hur man kan hitta avvikelser i distribuerade system för lokalisering kommer att vara en del i projektet. Avvikelser i detta fall skulle till exempel kunna vara onaturliga rörelser för en viss enhet eller person som inte överensstämmer med naturligt beteende. Att erhålla positioneringsinformation i global skala, baserat på sensorer i lokal skala eller i befintlig infrastruktur för positionering och kommunikation har en växande efterfrågan. Många lokaliseringsalgoritmer baserar sin funktion på olika typer av inbyggda sensorer och har skapats i många olika system för att tillhandahålla lokalisering, t.ex. baserat på WiFi, GPS etc. Dessa system och sensorer är emellertid sårbara för variationer i driftsförhållanden och omgivande miljöer.

Framtidens AI-lösningar i fokus på ny utbildning

Luleå tekniska universitet startar en ny civilingenjörsutbildning inom tillämpad artificiell intelligens (AI). Det är den första civilingenjörsutbildningen i världen inom tillämpad AI med en specialisering inom AI och neurovetenskap. Utbildningen börjar hösten 2021.

– Civilingenjörsprogrammet i tillämpad artificiell intelligens (AI) riktar sig till den som verkligen vill förstå AI. Inom området maskininlärning och AI får studenterna bland annat lära sig grunderna i hur man kan simulera mänsklig intelligens med maskiner. Våra studenter får lära sig hur effektiv matematik tillsammans med datorer och interaktiva system kan hjälpa oss i vardagen, säger Marcus Liwicki, ämnesföreträdare och professor i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet och lärare på det nya civilingenjörsprogrammet.

Läs hela artikeln här

TIPS: KURS I DATORSEENDE I PRAKTIKEN

RISE bjuder in till en utbildning som riktar sig till dig som har en teknisk bakgrund och vill lära dig använda djup maskininlärning för datorseende i praktiken.

För att få ut maximal nytta av kursen så är det bra om deltagarna har vana vid att programmera (helst i programspråket python). Utbildningen kommer att göras helt online med ett maxantal på 25 deltagare.

Mer information & anmälan

Webbinarium: AI-baserade affärsmodeller

Många företag investerar kraftigt i AI. Chefer har dock ofta lite stöd när de siktar på att implementera AI i deras verksamhet, vilket kan leda till projektfel och oönskade resultat. Genom att ha en djupare förståelse för AI-baserade affärsmodeller, kan detta undvikas.

Tekniska framsteg inom ämnet artificiell intelligens (AI) leder mot utvecklingen av mänskliga maskiner, som kan arbeta autonomt och efterlikna vårt kognitiva beteende. Framstegen och intresset bland chefer, akademiker och allmänheten har skapat en hype i många branscher, och många företag investerar kraftigt för att dra nytta av tekniken genom affärsmodellinnovation. Cheferna har dock lite stöd när de siktar på att implementera AI i deras företagsverksamhet.

Därför syftar denna presentation till att ge en djupare förståelse för AI-baserade affärsmodeller. Presentationen kommer bland annat att gå igenom fyra steg för att vägleda implementeringen av AI i företagets verksamhet. Dessa fyra stegen handlar om att:

1. förstå AI och organisatoriska funktioner som behövs för digital transformation
2. förstå aktuell affärsmodell, potential för affärsmodellinnovation och affärsekosystemets roll
3. utveckla och förfina de funktioner som behövs för att implementera AI
4. nå organisatorisk acceptans och utveckla interna kompetenser

PROGRAM
8.00 - 8.05 Introduktion
Michael Nilsson, projektledare för Applied AI DIH North
8.05 - 8.15  Industriexempel: affärsmodeller för AI
Peter Nilsson, Smart Recycling
8.15 - 8.45 AI-baserade affärsmodeller
Wiebke Reim, Biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet
8.45 - 9.00 Välkommen att ställa frågor

Webbinariumet är genomfört. Se film och presentationer från mötet nedan:


Företaget Agio ingår samarbete med projektet

Företaget Agio är först ut som projektet AI DIH Norths samarbetsföretag med syfte att utveckla ett ramverk som stöder och guidar organisationer i deras datadrivna beslutsprocesser.
 

Trots den växande mängden data, verktyg och insikter, utnyttjar beslutsfattare fortfarande inte helt kraften i nuvarande teknik för Business Intelligence (BI), Machine Learning (ML) och Artificiell intelligens (AI). För att göra detta krävs bland annat definierade riktlinjer och processer inom området.

Från data till effektivare beslutsfattande
Agio är ett konsultföretag som grundades 2003 inom affärsområdet datadrivna organisationer och digitalisering. De hjälper organisationer som offentliga myndigheter att implementera digitala lösningar för att utnyttja deras data för effektivare beslutsfattande. Ett nyckelproblem för dem och deras kunder är att bli datadriven i sina beslutsprocesser och att etablera en datadriven kultur. Istället för att fokusera på det faktiska beslutsfattandet tenderar organisationer att fokusera på teknik och att vara tekniskt drivna snarare än värde- och lösningsorienterade.

Utveckla ramverk för datadrivna beslutsprocesser
Syftet med forskningssamarbetet med Luleå tekniska universitets AI-projekt Applied AI DIH North är att utveckla ett ramverk som stöder och guidar organisationer i deras datadrivna beslutsprocesser. Ett sådant ramverk hjälper konsulter att identifiera lämpliga analytiska lösningar för givna analys- och datavetenskapsproblem på ett effektivt sätt. Detta kommer att ske genom att bygga en prototyp som hjälper användare att identifiera denna typ av lösningar.

Förväntat resultat
Manne Berg, Affärsområdesansvarig på Agio, hoppas att resultatet av forskningsprojektet kommer att stärka deras marknadsposition och värdeerbjudande. Manne säger: "Vi tror att samarbetet med Luleå tekniska universitet kommer att utveckla vårt partnerskap med nationella och globala IT-företag och relationen med våra leverantörer. Dessutom kommer kompetensen bland konsultgruppen att förbättras och leda till högre kvalitet på våra leveranser. Det känns jätteroligt!"


Framtidens AI-lösningar i fokus på ny utbildning

Luleå tekniska universitet startar en ny civilingenjörsutbildning inom tillämpad artificiell intelligens (AI). Det är den första civilingenjörsutbildningen i världen inom tillämpad AI med en specialisering inom AI och neurovetenskap. Utbildningen börjar hösten 2021.

– Civilingenjörsprogrammet i tillämpad artificiell intelligens (AI) riktar sig till den som verkligen vill förstå AI. Inom området maskininlärning och AI får studenterna bland annat lära sig grunderna i hur man kan simulera mänsklig intelligens med maskiner. Våra studenter får lära sig hur effektiv matematik tillsammans med datorer och interaktiva system kan hjälpa oss i vardagen, säger Marcus Liwicki, ämnesföreträdare och professor i maskininlärning vid Luleå tekniska universitet och lärare på det nya civilingenjörsprogrammet.

Läs hela artikeln här

Kompetens största hindret för AI-utveckling

Företag och offentlig sektor investerar stora summor i artificiell intelligens, AI. Företagen satsade 5,6 miljarder kronor och offentlig sektor 149 miljoner kronor på AI-baserade hård- eller mjukvara 2019. Ett stort hinder för AI-utvecklingen är bristen på kompetens.

AI kan användas inom många områden, till exempel ansiktsigenkänning, automatisk översättning och självlärande robotar för lagerarbete. Cirka 700 företag utförde egen forskning och utveckling inom AI under 2019, visar SCB:s rapport Artificiell intelligens i Sverige. Det är framför allt de stora svenska företagen som använder AI i sin verksamhet.
– Forskning och utveckling inom AI är koncentrerat till ett fåtal utförare. Tio företag stod för 65 procent av näringslivets totala kostnader och investeringar för forskning och utveckling inom AI under 2019, säger Björn Forssell, en av rapportförfattarna.

Läs hela artikeln här

Ny möjlighet till internationella innovationssamarbeten inom AI

Innovation spelar en viktig roll i hur konkurrenskraftig en nation förblir över tid och Sverige anses vara ett av de mest innovativa länderna i världen. Under Sweden Innovation Days får deltagare från över 50 länder lära sig mer om Sverige som innovationsland samtidigt som det finns möjlighet att skapa nya internationella innovationssamarbeten inom AI.

Internationella experter från ledande AI länder som Japan och Kanada kommer ger sin syn på utvecklingen inom olika områden.

Ta del av programmet för dagarna där över 2 400 deltagare från fler än 50 länder redan anmält sig.
Sweden Innovation Days arrangeras av Vinnova tillsammans med AI Innovation of Sweden, Ignite Sweden, Swedish Incubators och Science Parks (SISP) samt Energimyndigheten.

Sweden Innovation Days, 17-19 November 2020

Welcome to a three-day worldwide online event around artificial intelligence!
Learn more about the Swedish strategy, the national AI ecosystem and its challenges. Listen to thought leaders from the industry, public sector and academia talk about key AI focus areas.

Read more: https://swedeninnovationdays.confetti.events/


Making sense of business models – a webinar for practitioners

Are you interested in learning more about business models? Curious to know how digitalization is leveraged for business impact? Or perhaps you want to understand the challenges and opportunities of business model innovation? If you answered yes to any of the above, grab your spot at our upcoming lunch-time webinar!

In our 45 minute webinar taking place on 5 November 2020 @ 12:00 (CET), we guide you through the basics of business models in B2B contexts and highlight the opportunities presented by digitalization, aiming to provoke discussion and provide new insights. This initiative is driven by a desire to demystify business models and promote a common understanding to support industrial practitioners in their day-to-day work.

Register here: https://ltu-se.zoom.us/meeting/register/u5ApfuyhqjwsH9RHraQl6MQXr6m7jsNV2scd

Kurs: Building AI II

Building AI is for anyone who wants to improve their AI-related vocabulary and skills, including non-programmers and people who can program in Python.

By taking the course, you'll learn more about what makes different AI methods possible and where and how these methods can be applied in real life. As a result of this course, you will be able to craft your own AI idea and present it in an understandable format.

Läs mer här: https://buildingai.elementsofai.com


Arbetar för svensk EU-nod

Process IT Innovations är tillsammans med systerorganisationen Automation Region och det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA) initiativtagare till arbetet att bli en nationell kandidat till EDIH – European digital innovation hubs.

– Syftet med satsningen på EDIH är att stimulera en digital transformation inom alla branscher och även inom offentlig sektor. Huvudfokus ligger på en ökad digitalisering i företag – framförallt de små och medelstora, berättar Pär Erik Martinsson, vd på Process IT Innovations.

Läs mer

Toppar världens största robotiktävling

Forskargruppen i robotik och AI vid Luleå tekniska universitet fortsätter sin framgångsrika resa i NASA/JPL:s lag CoSTAR i världens största robottävling, Subterranean Challenge. Laget vann den andra deltävlingen och förbereder sig nu för den tredje och sista utmaningen.

– Det är en ära för oss att samarbeta med NASA/JPL, Caltech, MIT och KAIST. För oss är samarbetet en ständig källa till inspiration, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och artificiell intelligens.
Läs mer


Digital transformation i små- och medelstora företag

När:  14 okt. 2020, 12:00 - 12:45
Var:  Online

Hur kan man skapa värde för sin verksamhet med hjälp av digital teknik?
Digital transformation handlar om att använda ny teknik för att öka kapaciteten i sin verksamhet. Detta webbinarium riktar sig till dig som vill få insikt i digitalisering i små- och medelstora företag. Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem, ger oss en introduktion till begrepp som artificiell intelligens och ger insikter i hur man kan leda sin verksamhet för att vara mer redo att implementera nya digitala lösningar.

Program
12.00 Moderator hälsar välkomna och presenterar dagens föreläsare
12.05 Anna Ståhlbröst, professor i informationsteknik vid Luleå tekniska universitet berättar hur företag kan skapa värde i sin verksamhet med hjälp av digital teknik
12.35 Anna svarar på deltagarnas frågor
12.45 Tack för idag!

Anmäl dig här:
https://www.ltu.se/ltu/calendar/Digital-transformation-i-sma-och-medelstora-foretag-1.201353

Swedish Workshop on Data Science

When:  29 - 30 Oct. 2020, 09:00
Where: Luleå

The 8th Swedish Workshop on Data Science (SweDS20) will be hosted by the Luleå University of Technology (LTU), in 2020 on October 29 and 30, in Luleå, Sweden.

SweDS is a national event with a focus of maintaining and developing Swedish data science research and its applications by fostering the exchange of ideas and promoting collaboration within and across disciplines. This yearly workshop brings together researchers and practitioners of data science working in a variety of academic, commercial, industrial, or other sectors. Past workshops has included presentations from a variety of domains, e.g., computer science, linguistics, economics, archaeology, environmental science, education, journalism, medicine, health-care, biology, sociology, psychology, history, physics, chemistry, geography, forestry, design, and music. SweDS20 is organized by the Luleå University of Technology (LTU).

Read more


Ett virtuellt besök i 5G miljön

Den 1 oktober genomfördes ett webbinarium, en digital tour i 5G testmiljön, på Luleå tekniska universitet. Under eventet visades deltagarna runt i miljön och fick information om spännande 5G tillämpningar.
Ett av de projekt som var med och arrangerade webbinariumet var AI DIH North-projektet. Artificiell intelligens och 5G är nämligen tekniker som förstärker varandra. 5G transporterar data och information, möjliggör att skicka enorma datamängder i extremt hög hastighet till ofattbart många enheter, medan artificiell intelligens analyserar och erbjuder möjligheter för effektivare lösningar. Ett exempel på detta är robotikgruppen på universitetet som flyger autonoma drönare uppkopplade mot 5G. Det innebär att så fort drönaren lämnat marken finns det ingen pilot som styr. Drönaren är programmerad att med hjälp av AI analysera sin omgivning och fatta egna beslut, till exempel för att självständigt kunna undvika hinder. Autonoma drönare kan användas inom många områden, till exempel för att genomföra riskfyllda inspektioner såsom i gruvor. Robotikgruppen är i världsklass när det gäller robotik och drönarteknologi, har vunnit prestigefyllda priser och samarbetar med NASA.

– Med hjälp av robotik, intelligent automation och simulering kan det utföras mycket svåra och farliga uppgifter. Det här är ett ämnesområde som växer, såväl nationellt som internationellt. Robotik och artificiell intelligens har till exempel identifierats av Europeiska kommissionen som ett av de viktigaste ämnesområdena i forskningssatsningen Horizon Europe 2021–2017, sa George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation.

Läs mer: https://www.ltu.se/centres/cdt/Ett-virtuellt-besok-i-5G-miljon-1.202312

Webbinarium: Jämställda affärs- och verksamhetsmodeller

8 okt. 2020, 12:00 - 12:45, Luleå, Zoom

Är du intresserad av hur jämställda affärs- och verksamhetsmodeller kan gagna ditt företag, din organisation, din verksamhet?

Välkommen att bekanta dig mer med vårt digitala verktyg Richer Business. Richer Business består av ett antal scenarier som hjälper företag och andra organisationer att skapa jämställda affärs- och verksamhetsmodeller. Efter verktygslanseringen i maj började vi med en serie online lunchwebbinarier där vi har fokus på verktygets olika scenarier. Vid oktober-webbinariet tittar vi närmare på scenariot ”En företagares dilemma – kan kollaboration och förändrad kultur gå hand i hand?”

Mer info och anmälan

Detta är en del av ett antal webinarium med teman:
16 juni: Osynligt kundvärde
26 aug: Osynlig kompetens
22 sep: Vad är egentligen kompetens?


Webbinarium: Virtuell tour av 5G miljön

Välkommen att delta digitalt på en virtuell tour av vår 5G testmiljö på Luleå tekniska universitet i Luleå. Vi visar runt, berättar om spännande 5G tillämpningar och pratar om hur det går till när en organisation kommer och testar hos oss. Det hela avslutas med möjligheten att ställa frågor.


Datum: torsdagen den 1 okt
Tid: kl. 15.00-16.00

Var: Zoom
Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/172157
Länk skickas ut dagen innan.

#mitteuropa #EUinmyregion

Webbinarium: Kan man utrota fördomar och ojämlikhet
med hjälp av AI?

Studio Tromb möter Substorm i ett samtal om projektet NoBias

Välkommen till ett nytt webinarie från Studio Tromb onsdag 30e september.
Kan man med hjälp av design, AI och maskininlärning identifiera snedvridning, fördomar och vinklingar i texter och bilder? Det är vad projektet NoBias tänker ta reda på.

Trombs systerbolag Substorm kommer tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och nätverket Teknikkvinnor utveckla en första prototyp på en tjänst för att analysera och identifiera stereotyper, fördomar & ojämlikheter i texter, som sedan kommer att testas tillsammans med ett antal företag och organisationer i Sverige. Projektet är finansierat av Vinnova och bygger på en förstudie genomförd på LTU under 2019.

Mer information & anmälan här


Welcome to a webinar about Chatbots

Wednesday, May 20, 2020, 08:00 – 08:50, Zoom

Welcome to the first AIM Point, a series of focused webinars about different hot AI topics of today. The AIM Point is an activity within the Applied AI DIH North project. First topic is about Chatbots!

Program
8.00 - 8.05  Michael Nilsson, Applied AI DIH North project manager, will introduce the seminar.
8.05 - 8.10  Examples of challenges regarding AI at a municipality by Ola Lidström,  Process leader digitization, Piteå Municipality
8.10 - 8.40  Marcus Liwicki, Professor of Machine Learning at Luleå University of Technology, will talk about what a chatbot is, state of the art, what do we miss today, research challenges and future work.
8.40 - 8.50  A Q&A session will follow.

For those of you who want to discuss more in detail stay, and/or let us know so we can contact you afterwards. 

About Marcus Liwicki
Marcus Liwicki was born in 1982 in Berlin. In 2007, he defended his dissertation at the University of Bern in Switzerland, with a dissertation on automated handwriting recognition on whiteboard. He has been awarded both the CEBIT Innovation Award 2015 and the Young Investigator Award 2015. Marcus Liwicki presented his doctoral dissertation six years after he finished high school. At the age of 29, he then became the youngest professor of computer science in Germany. Today his research is largely about pattern recognition, on both a large and a small scale. It may be about loading satellite images to find geographical locations on other planets or teaching computers to read writing and analyze the text. Currently he is chaired professor at Luleå University of Technology and a senior assistant in the University of Fribourg.  Marcus Liwicki is a co-author of the book "Recognition of Whiteboard Notes – Online, Offline, and Combination", published by World Scientific in October 2008 and he has more than 200 publications.

Read more about Chatbots here:
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatbot

Register to the event here:
https://simpleeventsignup.com/event/167796-webinar-about-chatbots

Link to the Zoom webinar here:
https://ltu-se.zoom.us/j/7517361087

30 miljoner till tillämpad AI-forskning

Stärkt innovationskraft, större konkurrensmöjligheter och en mer hållbar utveckling inom tillämpad forskning kring artificiell intelligens. Det är syftet med ett nytt projekt, Applied AI DIH North, som leds av Luleå tekniska universitet.

Allt talar för att artificiell intelligens betydelse för samhället kommer öka i framtiden. AI kommer till exempel att förändra vårt sätt att arbeta, nya jobb kommer skapas och mindre attraktiva jobb kommer att försvinna. På sikt kommer hela samhället att genomsyras av produkter och tjänster kopplade till AI, ett faktum inte minst relevant för den norra region i vilken Luleå tekniska universitet befinner sig i, en region som delvis definieras av glesbygd och en åldrande befolkning.

Viktiga samhällsfunktioner och näringslivets konkurrenskraft är beroende av hur innovation kan skapa fördelar för Sverige och regionen. Satsningen Applied AI DIH North ska bidra till konkurrenskraftiga företag och göra regionen mer attraktiv för nyetableringar. Resultatet ska bli långsiktigt hållbar tillväxt som lockar människor, investeringar och företag till regionen.
– Norrbotten måste ta en ledande position inom AI-området för att stödja en fortsatt positiv utveckling, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik på Luleå tekniska universitet.
– Av konkurrensskäl behöver vår regions små och medelstora företag stötting inom AI-området. Om regionen ska fortsätta vara attraktiv för företag och vi som vill leva här, är det viktigt att bibehålla hög kompetensnivå med ledande näringar som är viktiga och relevanta för omvärlden.

Luleå – ett AI-kluster
För Luleå tekniska universitet är projektet ett logiskt komplement till den AI-forskning som redan pågår vid universitetet inom ramen för AI Excellence Centre. Universitetet besitter kompetens inom framför allt tillämpad AI-forskning. Via samverkan med företag omsätts forskning till innovationer till gagn för industrin, offentlig förvaltning, utbildning och hälsa med människan i fokus.
– Ett projekt av det här slaget passar oss utmärkt. Vi har bra teknisk infrastruktur, flera olika labbmiljöer och befintliga testbäddar. Dessutom är vår forskning en Sveriges mest tillämpade, vi har ett mycket starkt samarbete med industrin och hög grad av extern forskningsfinansiering. Allt sammantaget gör oss ytterst lämpliga för att utgöra ett nav inom AI-relaterad forskning, säger Michael Nilsson.
– Vår övergripande målsättning är dock att nå utanför regional och nationell nivå. Om vi ska vara riktigt attraktiva är det endast världsklass som räknas.