OM PROJEKTET

Projektet syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen, en Digital Innovation Hub som bas, inom samverkan, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning.

För att uppnå projektmålet har projektet följande delmål:
- Skapa ett innovationssystem som ökar SMF innovationssnabbhet med hjälp av AI
- Genomföra behovsstyrda AI-innovationspiloter
- Stärka forskning och utbildning inom AI
- Paketera ett långsiktigt regionalt funktionellt innovationssystem

Detta ska leda till att stärka regionen Övre Norrland som Sveriges ledande region inom Tillämpad AI som erbjuder en produktiv och attraktiv innovationsmiljö. Här skapas en långsiktig hållbar tillväxt som lockar människor, investeringar och företag till regionen.


Huvudfinansiär:
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Övriga finansiärer:
Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten

Samarbetspartners:
RISE, LTU Business

Projektperiod:
Januari 2020 - Februari 2023