TILLÄMPAD AI

HUR DEFINIERAS AI?

AI, Artificiell Intelligens, brukar definieras som förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

TILLÄMPAD AI PÅ LTU

Luleå tekniska universitet har ett starkt ekosystem i AI, ett ekosystem som direkt kopplar grundforskning med verkliga applikationer och demonstrationer av AI inom industrisektorn och bortom, och därigenom bidrar till en säker och mätbar stark inverkan av AI-innovationer i vardagen. Förutom detta projekt finns ett antal andra satsingar inom AI på LTU.

Läs mer om LTUs satsning på tillämpad AI här
Läs mer om LTUs Applied AI Excellence Centre här
Läs mer om AI Innovation Hub här

Tillämpad AI, artificiell intelligens

"Luleå tekniska universitet är ledande inom tillämpad AI och vår region kan erbjuda en perfekt testbädd för utveckling av hållbara AI-innovationer som gynnar samhället i stort."

Professor Birgitta Bergvall-Kåreborn,
rektor vid Luleå tekniska universitet

UNIVERSITETETS AI RESA ÄR ILLUSTRERAD NEDAN: