Vi arbetar för att Övre Norrland ska bli Sveriges ledande region 
inom tillämpad AI


Vi erbjuder små och medelstora företag:

  • en innovationsmiljö inom AI
  • behovsstyrda AI-innovationscase
  • stärkt forskning och utbildning inom AI

Projektet Applied AI DIH North syftar till att skapa ett starkt innovationssystem för tillväxt inom AI-branschen, en Digital Innovation Hub som bas, inom samverkan, forskning, innovation, tillämpad testdriven utveckling, utbildning och klusterbildning. Projektet pågå i tre år och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond (Tillväxtverket), Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, Skellefteå kommun och Region Norrbotten.